Subsidie

 

Subsidie:

Er zijn mogelijkheden om subsidie te ontvangen voor het afkoppelen van de hwa, vergroenen, verduurzamen en klimaatbestendiger maken van de tuin.

 

Meer informatie is te vinden op onderstaande websites: